Algemeen

Evaluatie CE-Markering in volle gang!

Het Communicatieforum CE-markering heeft in haar vergadering van 29 maart 2018 veel tijd besteed aan het bespreken van de reacties van de verschillende partijen in Europa op de uitnodiging van de Europese Commissie om te reageren op het wel en wee van het ingevoerde CE-keurmerk. Onderstaand treft U de verschillende binnengekomen en besproken reacties aan:

Comments of the Netherlands on SCC document CPR 13-12rev1
CPR 13/12rev1 CEN common Paper
CPR 12-03 Additional char-s in harmonised standards
Comments of the Netherlands on CPR 13-13
Update ontwikkeling in BWR 7

Downloaden (PDF, 46KB)


Downloaden (PDF, Onbekend)

Terugblik: plenaire bijeenkomst CE-markering 23 november j.l.

Op 23 november 2017 vond de volgende plenaire bijeenkomst van het Communicatieforum CE-markering plaats. De bijeenkomst werd gehouden in het gebouw van het ministerie van BZK* aan de Turfmarkt 147 in Den Haag en duurde van 13:30 uur tot ca. 17:00 uur.
Bekijk de gegeven presentaties….

DIENSTVERLENING met een Hoofdletter!!

Om de fabrikanten enlogo_ce_markering toeleveranciers behulpzaam te zijn met het beheren van alle relevante informatie rondom het door hen afgegeven CE-keurmerk op hun produkten is het Stappenplan nu electronisch beschikbaar.
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft opdracht gegeven om het door de EU-Commissie ontwikkelde CE-keurmerk Stappenplan om te zetten in een elektronische versie voor de Nederlandse markt. Dit hierbij aangegeven Stappenplan kan door iedere fabrikant kosteloos gebruikt worden om de relevante gegevens die samenhangen met het verplichte CE-keurmerk op hun bouwproducten op te slaan en te beheren. Na testen in de dagelijkse praktijk is dit instrument nu voor iedereen toegankelijk.

Instructievideo’s CE-markering

In een 9 tal video’s geeft Caspar van den Thillart uitleg over de basisbeginselen van de CE-markering, de technische grondslagen, de prestatieverklaring, de conformiteitsystemen, de verplichtingen van marktdeelnemers, de aansluiting van de CE-markering op het Bouwbesluit en last but not least een visie op de inzet van de CE-markering voor de private kwaliteitsborging.
Het staat iedereen vrij om deze video’s op scholen en cursussen te gebruiken.

Overzicht van alle 9 instructievideo’s

De bouw kan niet meer om CE-markering heen

‘Europese regelgeving vordert gestaag’

Per 1 juli 2013 is de Europese Verordening Bouwprodukten van kracht. Deze geeft regels voor het testen en beoordelen van produkten ten behoeve van de verplichte CE-markering op bouwprodukten.
Deze website geeft de relevante informatie aan alle betrokken partijen in de Nederlandse bouwnijverheid.
Het platform CE-markering is het samenwerkingsverband tussen de overheid, de betrokken organisaties en het bedrijfsleven dat informatie verschaft over het correct toepassen van deze CE-markering.

Disclaimer