Algemeen

Terugblik Plenaire bijeenkomst 27 november 2018

Na de aankondiging van de jaarlijkse plenaire bijeenkomst van het Communicatie forum CE-Markering op dinsdagmiddag 27 november j.l. publiceren wij nu de verschillende presentaties van deze bijeenkomst.
De bijeenkomst stond in het teken van, uiteraard, de stand van zaken rond de CE-markering in de bouw en de verdere digitalisering van de bouwsector.

Evaluatie CE-Markering in volle gang!

Het Communicatieforum CE-markering heeft in haar vergadering van 29 maart 2018 veel tijd besteed aan het bespreken van de reacties van de verschillende partijen in Europa op de uitnodiging van de Europese Commissie om te reageren op het wel en wee van het ingevoerde CE-keurmerk.

DIENSTVERLENING met een Hoofdletter!!

Om de fabrikanten enlogo_ce_markering toeleveranciers behulpzaam te zijn met het beheren van alle relevante informatie rondom het door hen afgegeven CE-keurmerk op hun produkten is het Stappenplan nu electronisch beschikbaar.
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft opdracht gegeven om het door de EU-Commissie ontwikkelde CE-keurmerk Stappenplan om te zetten in een elektronische versie voor de Nederlandse markt. Dit hierbij aangegeven Stappenplan kan door iedere fabrikant kosteloos gebruikt worden om de relevante gegevens die samenhangen met het verplichte CE-keurmerk op hun bouwproducten op te slaan en te beheren. Na testen in de dagelijkse praktijk is dit instrument nu voor iedereen toegankelijk.

Instructievideo’s CE-markering

In een 9 tal video’s geeft Caspar van den Thillart uitleg over de basisbeginselen van de CE-markering, de technische grondslagen, de prestatieverklaring, de conformiteitsystemen, de verplichtingen van marktdeelnemers, de aansluiting van de CE-markering op het Bouwbesluit en last but not least een visie op de inzet van de CE-markering voor de private kwaliteitsborging.
Het staat iedereen vrij om deze video’s op scholen en cursussen te gebruiken.

Overzicht van alle 9 instructievideo’s

De bouw kan niet meer om CE-markering heen

‘Europese regelgeving vordert gestaag’

Per 1 juli 2013 is de Europese Verordening Bouwprodukten van kracht. Deze geeft regels voor het testen en beoordelen van produkten ten behoeve van de verplichte CE-markering op bouwprodukten.
Deze website geeft de relevante informatie aan alle betrokken partijen in de Nederlandse bouwnijverheid.
Het platform CE-markering is het samenwerkingsverband tussen de overheid, de betrokken organisaties en het bedrijfsleven dat informatie verschaft over het correct toepassen van deze CE-markering.

Disclaimer