Monthly Archives: november 2014

Aanpassing van de KOMO systematiek aan de CPR

Inleiding De CPR maakt het noodzakelijk dat de KOMO systematiek voor wat betreft de erkende kwaliteitsverklaringen  wordt aangepast als voor het betreffende product  CE markering van kracht  is op basis van een geharmoniseerde Europese norm ( hEn). Daarnaast kan de CPR ook invloed hebben op de inhoud van productcertificaten die op een hEn zijn gebaseerd. Wat gaat er veranderen? Er worden alleen nog bouwdelen of bouwsystemen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken erkend. Om die erkenning Lees meer [...]

De bouw kan niet om CE-markering heen

Rijswijk, 10 november 2014 Met het oogmerk om binnen de EU zoveel mogelijk handelsbelemmeringen weg te nemen is  per 1 juli 2013 de Europese wetgeving m.b.t. bouwproducten, de “Construction Products Regulation” (CPR), Verordening (EU) nr. 305/2011, in werking getreden. De verordening vervangt de Richtlijn Bouwproducten (CPD) en is daarmee de nieuwe grondslag voor de CEmarkering op bouwproducten, inclusief de prestatieverklaring. De verordening is van toepassing op de meeste producten die Lees meer [...]

persbericht van de Europese Commissie

European Court of Justice rules favourably for the Commission over the German barriers to trade in construction products Published on: 21/10/2014 German requirements that construction products must have additional national marks or approvals, despite the fact that they already have a CE-mark and are legally marketed in other Member States are breaching the European rules of free movement of goods. This was confirmed by the European Court of Justice on 16/10/2014. Such an outcome represents Lees meer [...]