Monthly Archives: december 2014

Conversie certificatiesystematiek in het kader van CE-markering

Rijswijk, 17 december 2014 Naar aanleiding van het overleg dat regelmatig tussen Stichting KOMO en Stichting Bouwkwaliteit (SBK) wordt gevoerd acht SBK het relevant dat de volgende ontwikkelingen helder gecommuniceerd worden. KOMO heeft in de afgelopen periode de volgende toezeggingen aan de markt, betrokken partijen en overheid gedaan: a. Alle onder KOMO systematiek tot stand gekomen kwaliteitsverklaringen zullen per 1-1-2015 EU-proof zijn. Deze kwaliteitsverklaringen zullen geen uitspraken Lees meer [...]

De KOMO-familie en anoniem klikken

|  Laatst gewijzigd:12-12-2014 16:05  |  Thomas van Belzen  | Den Haag - < Vervolg van pagina 1 Onvolledige dossiers. Fabrikanten die elkaar verklikken. De ILT die al eerder aankondigde strenger te zullen optreden. Dat de CE-markering voor onrust zorgt in fabrikantenland, bleek tijdens een conferentie in de kelder van het ministerie van Binnenlandse Zaken. 
 Thomas van Belzen Twee wenteltrappen naar beneden. Meer dan honderd jassen aan kapstokrekken. Een zware houten deur en daarachter Lees meer [...]