Monthly Archives: maart 2015

Stelsel kwaliteitsverklaringen in de bouw herzien

Den Haag, 24 maart 2015 Bouwregelgeving is continu aan verandering onderhevig. Daarom was het nodig het bestaande stelsel van kwaliteitsverklaringen te herzien. Het stelsel toetst kwaliteitsverklaringen op bouwproducten en processen, waarin uitspraken staan over de prestaties van het product of proces in een bepaalde toepassing. Met de nieuwe opzet zijn de bouw en het bouwtoezicht zeker van kwaliteitsverklaringen die voldoen aan Nederlandse en Europese regels. De kwaliteit van bouwproducten en Lees meer [...]