Monthly Archives: januari 2016

Aanpak strijdige en discutabele certificaten in het erkende stelsel

Rijswijk, 15 januari 2016 Dat de Verordening bouwproducten (CPR) grote beperkingen oplegt aan nationale en private keurmerken is algemeen bekend. Welke ruimte er precies voor deze keurmerken overblijft is voortdurend onderwerp van discussie met tegenstrijdige opvattingen. Ondanks jarenlang intensief overleg tussen de betrokken Nederlandse partijen als KOMO, de betrokken Certificerende Instellingen en SBK blijkt naar het oordeel van de ILT dat niet alle gehanteerde beoordelingsrichtlijnen Lees meer [...]

Stichting CEMMA: belangenbehartiging marktdeelnemers CE-markering bouwproducten

In de afgelopen jaren zijn er veel belangrijke veranderingen doorgevoerd in de Europese regelgeving die van invloed zijn op de CE-markering van bouwproducten. Om marktpartijen in de bouwsector wegwijs te maken in deze complexe materie is Stichting CEMMA opgericht. Het bestuur van Stichting CEMMA is zo samengesteld dat het geheel onafhankelijk is en geen binding heeft met marktdeelnemers en/of brancheorganisaties. Dit is een bewuste keuze geweest om marktdeelnemers op deze manier van écht onafhankelijk Lees meer [...]