Category Archives: Jurispondentie

Uitspraak Raad van State inzake Desmepol 8 juni 2016

Uitspraak 201406512/1/A1 Datum van uitspraak: woensdag 8 juni 2016 Tegen: de minister voor Wonen en Rijksdienst Proceduresoort: Hoger beroep Rechtsgebied: Algemene kamer - Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom ECLI: ECLI:NL:RVS:2016:1613 201406512/1/A1. Datum uitspraak: 8 juni 2016 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op de hoger beroepen van: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Desmepol B.V., gevestigd te Arnhem, 2. de minister voor Wonen en Rijksdienst Lees meer [...]

persbericht van de Europese Commissie

European Court of Justice rules favourably for the Commission over the German barriers to trade in construction products Published on: 21/10/2014 German requirements that construction products must have additional national marks or approvals, despite the fact that they already have a CE-mark and are legally marketed in other Member States are breaching the European rules of free movement of goods. This was confirmed by the European Court of Justice on 16/10/2014. Such an outcome represents Lees meer [...]

Notitie stand van zaken KOMO en CE

Vergadering Communicatieforum CE-markering Kerngroep Vergadernummer 8 Datum en tijd 2014-09-18, 13:30 uur Locatie SBK, Visseringlaan 22 b, Rijswijk   1 Inleiding De eerste tijd heeft het forum zich voornamelijk gericht op de invloed van de verordening bouwproducten op de in Nederland gangbare certificatiesystematiek. Het KOMO keurmerk is in Nederland waarschijnlijk het bekendste keurmerk dat met CE-markering te maken heeft Lees meer [...]

Notitie Stand van zaken KOMO en CE is zojuist gepubliceerd:

10 juni 2014 Aanleiding KOMO is inmiddels enige tijd doende de KOMO BRL-en en KOMO KV-en in lijn te brengen met het regime onder de Verordening bouwproducten. In korte tijd vinden vele ontwikkelingen plaats die voor niet-direct-betrokkenen nauwelijks bij te houden zijn. Ter informatie wordt hieronder de huidige status kort verwoord. Spelers, rollen en referenties Stichting KOMO structureert de aanpak van de KOMO BRL-en van de betreffende schemabeheerders. Hiertoe stelt zij interne richtlijnen op. Lees meer [...]