Actueel

Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben een akkoord bereikt over de nieuwe CPR

Afgelopen twee jaar is er flink onderhandelt in de Europese Raad over één van de belangrijkste wetgevingsstukken voor de bouwsector. Het Parlement en de Raad zijn het eens over nieuwe regels om de bouwproductensector te reguleren. De nieuwe bouwproductenverordening (CPR) zal de publicatie van normen versnellen en de duurzaamheid en digitalisering in de sector stimuleren.

Nieuwe regels zijn:

  • Versnellen en wijzigen van het Europese normalisatiesysteem, waardoor het voor fabrikanten gemakkelijker wordt hun producten op de markt te brengen;
  • Overheden kunnen duurzaamheid gebruiken als een van de aanbestedingscriteria voor bouwwerken;
  • De weg wordt vrij gemaakt voor breder hergebruik en her fabricage van bouwproducten;
  • De komst van een digitaal product paspoort waardoor de sector verder digitaliseert en duurzamer wordt.

Lees hier meer over het akkoord

Terugblik op 10de Informatiebijeenkomst Communicatieforum CE-markering

Na de succesvolle bijeenkomsten van vorige jaren hebben wij dit jaar de 10e Informatiebijeenkomst Communicatieforum CE-markering gevierd. Deze vond plaats op 16 november 2023 bij het ministerie van BZK.

Heeft u de bijeenkomst gemist, of kon u niet deelnemen? Geen nood, alle presentaties zijn hier na te lezen. Ook is de informatiebijeenkomst opgenomen en kunt u de presentaties van onze gastsprekers terugkijken.

Jelle Bluemink (BZK) opende de informatiebijeenkomst. “Wereldwijd zullen we de aankomende decennia nog 100 miljard m2 bijbouwen, dat staat gelijk aan een stad zo groot als New York per maand! Dat is een gigantische opgave en dit moet op een nette en milieuvriendelijke manier gebeuren.”

Karl Törnmarck (Ministry of Rural Affairs and Infrastructure/Sweden) en Dirk Breedveld (BZK) volgden en gaven een update over een laatste stand van zaken over de revisie CPR en het CPR-Acquis proces. Dennis Duffels (VBI) vertelde hoe VBI zich al voorbereid op duurzamer produceren, Natasja Kamp (ILenT) en Annemarie Mewe (ILenT) presenteerden hoe de Inspectie in hoofdlijnen is georganiseerd en in de praktijk werkt.

Met een panel van deskundigen, Dirk Breedveld (BZK), Annet van der Horn (NEN), Richard Neerhof (VU), Erik Winnepennickx (BBRI) en Arie Mooiman (KNB) werden ingebrachte stellingen en ontwikkelingen rond de revisie van de CPR besproken. De middag werd geleid door dagvoorzitter Maarten van Hezik. Hieronder een foto impressie van de informatiebijeenkomst.

Samenvatting wijzigingen in de CPR

Het ministerie van BZK heeft onderstaande samenvatting opgesteld over de wijzigingen in de nieuwe CPR.

Twee belangrijke ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de CE-markering in de Nederlandse Bouw

Politieke denkrichting nieuwe vz EC Von der Leyen

De nieuwe Commissievoorzitter Von der Leyen heeft in haar eerste plannen aandacht gevraagd voor een nieuw Actieplan Circulaire Economie met speciale aandacht voor de bouwsector. Wij rekenen er op dat er ergens het komende half jaar / uiterlijk begin 2020 een vervolg hierop zal komen. Het is dus zaak dat wij onze wensen de komende maanden helder krijgen en inbrengen.

Over ‘circular’ en ‘construction’ staat het volgende:

  • We will be a world leader in circular economy and clean technologies. We will work to decarbonise energy-intensive industries.
  • A sustainable Europe is one that opens up opportunities, innovates, creates jobs and offers a competitive edge to its industries. The circular economy is key for developing Europe’s future economic model.
    I will propose a New Circular Economy Action Plan focusing on sustainable resource use, especially in resource-intensive and high-impact sectors such as textiles and construction.
  • I will propose to extend the Emissions Trading System to cover the maritime sector and reduce the free allowances allocated to airlines over time. I will also propose to extend this further to cover traffic and construction.

Actie Fins voorzitterschap om CBE te agenderen voor de CPR

Het Finse voorzitterschap (1 juli 2019 -1 dec 2019) heeft de discussie over circulariteit in het kader van de Verordening Bouwproducten (CPR) op de agenda van de Raad gezet. Hiertoe is een subgroep van de Raad opgezet. Finland heeft als doel om voor 15 november Raadsconclusies op dit onderwerp te trekken. Een eerste stap wat het voorzitterschap heeft genomen, is de uitvraag naar de stand van zaken van CBE bij lidstaten. Op 3 september 2019 vindt in Helsinki een ‘Informal Meeting of Working Party of Technical Harmonisation: Circular Economy and Construction Products Regulation in Future’ plaats, waar verder over CBE wordt gesproken.

DIENSTVERLENING met een Hoofdletter!

Om de fabrikanten enlogo_ce_markering toeleveranciers behulpzaam te zijn met het beheren van alle relevante informatie rondom het door hen afgegeven CE-keurmerk op hun produkten is het Stappenplan nu electronisch beschikbaar.
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft opdracht gegeven om het door de EU-Commissie ontwikkelde CE-keurmerk Stappenplan om te zetten in een elektronische versie voor de Nederlandse markt. Dit hierbij aangegeven Stappenplan kan door iedere fabrikant kosteloos gebruikt worden om de relevante gegevens die samenhangen met het verplichte CE-keurmerk op hun bouwproducten op te slaan en te beheren. Na testen in de dagelijkse praktijk is dit instrument nu voor iedereen toegankelijk.

De bouw kan niet meer om CE-markering heen ‘Europese regelgeving vordert gestaag

Per 1 juli 2013 is de Europese Verordening Bouwprodukten van kracht. Deze geeft regels voor het testen en beoordelen van produkten ten behoeve van de verplichte CE-markering op bouwprodukten.
Deze website geeft de relevante informatie aan alle betrokken partijen in de Nederlandse bouwnijverheid.
Het platform CE-markering is het samenwerkingsverband tussen de overheid, de betrokken organisaties en het bedrijfsleven dat informatie verschaft over het correct toepassen van deze CE-markering.

Disclaimer