Actueel

De jaarlijkse plenaire (virtuele) bijeenkomst van het Communicatieforum CE markering.

Na de succesvolle bijeenkomsten van vorige jaren hebben wij u ook dit jaar weer online mogen verwelkomen bij onze 8e plenaire (virtuele) bijeenkomst 18 november 2021 j.l.

Webinar van 11 november 2020 is nog terug te zien!
Als extra service zijn ook de gebruikte Powerpoints te bekijken.

Nieuwe rapporten over de CPR zijn gepubliceerd!

Downloaden (PDF, Onbekend)

Downloaden (PDF, Onbekend)

Terugblik Plenaire Bijeenkomst 20 november 2019

Thema: “CE-markering en Circulair Bouwen”
Datum en tijd: 20 november 2019, 13:30 uur
Locatie: Ministerie van BZK Turfmarkt 147 te Den Haag, Auditorium

Bekijk hier de presentaties van deze middag

Twee belangrijke ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de CE-markering in de Nederlandse Bouw

Politieke denkrichting nieuwe vz EC Von der Leyen

De nieuwe Commissievoorzitter Von der Leyen heeft in haar eerste plannen aandacht gevraagd voor een nieuw Actieplan Circulaire Economie met speciale aandacht voor de bouwsector. Wij rekenen er op dat er ergens het komende half jaar / uiterlijk begin 2020 een vervolg hierop zal komen. Het is dus zaak dat wij onze wensen de komende maanden helder krijgen en inbrengen.

Over ‘circular’ en ‘construction’ staat het volgende:

  • We will be a world leader in circular economy and clean technologies. We will work to decarbonise energy-intensive industries.
  • A sustainable Europe is one that opens up opportunities, innovates, creates jobs and offers a competitive edge to its industries. The circular economy is key for developing Europe’s future economic model.
    I will propose a New Circular Economy Action Plan focusing on sustainable resource use, especially in resource-intensive and high-impact sectors such as textiles and construction.
  • I will propose to extend the Emissions Trading System to cover the maritime sector and reduce the free allowances allocated to airlines over time. I will also propose to extend this further to cover traffic and construction.

Actie Fins voorzitterschap om CBE te agenderen voor de CPR

Het Finse voorzitterschap (1 juli 2019 -1 dec 2019) heeft de discussie over circulariteit in het kader van de Verordening Bouwproducten (CPR) op de agenda van de Raad gezet. Hiertoe is een subgroep van de Raad opgezet. Finland heeft als doel om voor 15 november Raadsconclusies op dit onderwerp te trekken. Een eerste stap wat het voorzitterschap heeft genomen, is de uitvraag naar de stand van zaken van CBE bij lidstaten. Op 3 september vindt in Helsinki een ‘Informal Meeting of Working Party of Technical Harmonisation: Circular Economy and Construction Products Regulation in Future’ plaats, waar verder over CBE wordt gesproken.

Deze onderwerpen en de voorbereiding van de jaarlijkse openbare bijeenkomst van het CE-Communicatieplatform voor de bouw komen aan de orde op de vergadering van 28 augustus 2019 bij de Stichting Bouwkwaliteit in Rijswijk.

Terugblik Plenaire bijeenkomst 27 november 2018

Na de aankondiging van de jaarlijkse plenaire bijeenkomst van het Communicatie forum CE-Markering op dinsdagmiddag 27 november j.l. publiceren wij nu de verschillende presentaties van deze bijeenkomst.
De bijeenkomst stond in het teken van, uiteraard, de stand van zaken rond de CE-markering in de bouw en de verdere digitalisering van de bouwsector.

Evaluatie CE-Markering in volle gang!

Het Communicatieforum CE-markering heeft in haar vergadering van 29 maart 2018 veel tijd besteed aan het bespreken van de reacties van de verschillende partijen in Europa op de uitnodiging van de Europese Commissie om te reageren op het wel en wee van het ingevoerde CE-keurmerk.

DIENSTVERLENING met een Hoofdletter!!

Om de fabrikanten enlogo_ce_markering toeleveranciers behulpzaam te zijn met het beheren van alle relevante informatie rondom het door hen afgegeven CE-keurmerk op hun produkten is het Stappenplan nu electronisch beschikbaar.
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft opdracht gegeven om het door de EU-Commissie ontwikkelde CE-keurmerk Stappenplan om te zetten in een elektronische versie voor de Nederlandse markt. Dit hierbij aangegeven Stappenplan kan door iedere fabrikant kosteloos gebruikt worden om de relevante gegevens die samenhangen met het verplichte CE-keurmerk op hun bouwproducten op te slaan en te beheren. Na testen in de dagelijkse praktijk is dit instrument nu voor iedereen toegankelijk.

Instructievideo’s CE-markering

In een 9 tal video’s geeft Caspar van den Thillart uitleg over de basisbeginselen van de CE-markering, de technische grondslagen, de prestatieverklaring, de conformiteitsystemen, de verplichtingen van marktdeelnemers, de aansluiting van de CE-markering op het Bouwbesluit en last but not least een visie op de inzet van de CE-markering voor de private kwaliteitsborging.
Het staat iedereen vrij om deze video’s op scholen en cursussen te gebruiken.

Overzicht van alle 9 instructievideo’s

De bouw kan niet meer om CE-markering heen

‘Europese regelgeving vordert gestaag’

Per 1 juli 2013 is de Europese Verordening Bouwprodukten van kracht. Deze geeft regels voor het testen en beoordelen van produkten ten behoeve van de verplichte CE-markering op bouwprodukten.
Deze website geeft de relevante informatie aan alle betrokken partijen in de Nederlandse bouwnijverheid.
Het platform CE-markering is het samenwerkingsverband tussen de overheid, de betrokken organisaties en het bedrijfsleven dat informatie verschaft over het correct toepassen van deze CE-markering.

Disclaimer