Monthly Archives: januari 2015

Presentaties van de Plenaire bijeenkomst 11 december 2014

ministerie BZK, K-2.327 Auditorium

13.35 uur          Toekomst bouwregelgeving
drs. J.C.M. Smallenbroek (directeur Bouw ministerie BZK)

13.50 uur          Aansluitmatrices CE en Bouwbesluit
dr. ir. C.C.A.M. van den Thillart (adviseur ministerie BZK en ir F. Maatje  (directeur Bouwen met Staal)14.30 uur          Ontwikkelingen Bouwbreed Informatiesysteem en CE-markering
ir. L.M. Verhage (STABU)

14.50 uur          Handhaving CE-markering
drs.ing. R.A.H. Baaten (ILT)

15.30 uur          Toekomst private certificatie
ir. A.J.M. Jans (KOMO)