Monthly Archives: oktober 2016

Programma Symposium 10 november as.

Symposium Communicatieforum CE-markering 10 november 2016

Locatie: MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES   TURFMARKT 147  DEN HAAG

 13.00-13.30 uur       Inloop met koffie en thee           

Denkt U er aan om tijdig te komen in verband met de incheckprocedure bij het Ministerie!!

 13.30-13.35 uur       Welkom door dagvoorzitter Maarten van Hezik   [voorzitter Communicatieforum CE-markering in de Bouw]

13.35-13.45 uur       Opening door Ferdi Licher Directeur Bouwen en Energie Ministerie Bzk met toelichting op het programma voor de middag  

 13.45-14.05 uur       Presentatie Europees rapport over de stand van zaken toepassing CE-keurmerk in Europa door Kathleen Hendrix  [Europese Commissie] 

 14.05-14.15 uur       Stemming over enkele stellingen inzake CE, Nederland en Europa door de aanwezigen in de zaal met behulp van de mobiele telefoons van de deelnemers.  

14.15-14.45 uur         Presentatie door Tapani Mikkeli, juridisch medewerker DG  Growth in de Europese Commissie, inclusief de beantwoording van de eerder gestelde vragen van de deelnemers

14.45-15.15 uur         PAUZE met koffie, thee, frisdrank e.d.

15.15-15.20 uur         Korte inleiding naar het thema Circulaire Economie door dagvoorzitter Maarten van Hezik

15.20-15.40 uur         Presentatie Bamboe als bouwprodukt door Pablo van de Lugt [Moso International]

15.40-16.00 uur         Presentatie Bouwen met biobased bouwprodukten door Terry van Tilburg   [Stroom Architecten]

 16.00-16.15 uur         Presentatie Wat gebeurt er op dit terrein in Normenland?  Spreker Taco van den Broek [NEN]

16.15-16.30 uur         Presentatie over de laatste beleidsontwikkelingen in Brussel tav de bouw door Arine Sijl   [Ministerie Bzk]

 16.30-16.35 uur         Afsluiting door de dagvoorzitter

 16.35-17.15 uur         Borrel aangeboden door het Ministerie Bzk 

Uitnodiging Symposium Communicatieforum CE-markering.

Locatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK*), Turfmarkt 147 in Den Haag. De bijeenkomst duurt van 13:30 – ca. 17:00 uur.

Op 10 november 2016 zal er weer een symposium Communicatieforum CE-markering plaatsvinden. Dit jaar is er een speciale gast: de Europese Commissie bezoekt het Symposium.
Uw kans om antwoord op eventuele vragen te krijgen en om informatie over de komende regelgeving uit Brussel voor de bouw te verkrijgen. Wat mogen en kunnen we verwachten van de nieuwe Circulaire Economie?

Meldt u snel aan voor deze bijeenkomst, want vol is vol U kunt zich via onderstaand formulier aanmelden.

Om spraakverwarring te voorkomen, wordt u verzocht om vragen aan de Europese Commissie van tevoren in te sturen via onderstaand formulier zodat de beantwoording zo zorgvuldig mogelijk kan geschieden. Bij de presentatie van de heer Mikkeli en de beantwoording van de gestelde vragen is de voertaal Engels. De overige presentaties zijn in de Nederlandse taal.
Het definitieve programma wordt onder meer bekend gemaakt via www.kwaliteitbouwprodukten.nl, het inmiddels bekende portal van het communicatieforum.
We zien u graag op 10 november in Den Haag!

*Volledigheidshalve wijzen wij er op dat bij een bezoek aan het ministerie alleen toegang verleend kan worden aan personen welke vooraf aangemeld zijn en zich bij de receptie kunnen legitimeren. Inloop is derhalve voorzien vanaf 13:00 uur.

Deze bijeenkomst biedt u een unieke gelegenheid om uw meest prangende vragen direct te richten aan de ultieme deskundige op het gebied van de Verordening Bouwproducten: de heer Tapani Mikkeli, hoofd van de sector duurzaam bouwen van de Europese Commissie.

Om het symposium op 10 november a.s. voorspoedig te laten verlopen heeft de organisatie besloten op voorhand de vragen aan de heer Mikkeli te verzamelen via dit vragenformulier. U wordt verzocht dit formulier hieronder in te vullen, ook wanneer u geen vragen heeft. Na ontvangst van onze bevestiging is uw aanmelding bekrachtigd.