Monthly Archives: juli 2020

online CPR Revision Technical Stakeholders Conference

EC heeft een option paper opgesteld met daarin uitgewerkt 7 opties voor de herziening van de CPR, REFINED INDICATIVE OPTIONS FOR THE REVIEW OF THE CONSTRUCTION PRODUCTS REGULATION, VERSION 2 – 08.04.2020, zie bijgesloten document. Tot 31 augustus 2020 kan een reactie worden gegeven op het document. De conferentie op 7 september 2020 is hier een vervolg op.

Meer informatie kan worden gevonden op https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/review_en