Category Archives: Nieuws uit Nederland

8e plenaire bijeenkomst Communicatieforum CE markering

(aanmelding onderaan deze pagina)
Het is inmiddels een traditie geworden: de jaarlijkse plenaire bijeenkomst van het Communicatieforum CE markering. Na de succesvolle bijeenkomsten van vorige jaren hopen wij u ook dit jaar weer te mogen verwelkomen bij onze 8e plenaire bijeenkomst op 18 november 2021.

Gelukkig kunnen we weer live bij elkaar komen in het mooie auditorium van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag. En bieden wij, voor degene die daar de voorkeur aan geven, ook de optie om de bijeenkomst digitaal te volgen.

Deelname is net als voorgaande jaren uiteraard kosteloos.

De editie 2021 zal worden gehouden op donderdagmiddag 18 november as. van 13.30-17.00 uur, met als thema “De Toekomst van de CPR”. Het programma is als volgt:

 • 13.30u – Opening en welkom- voorzitter CE-Forum NL,
  dhr. Maarten van Hezik;
 • 13.35u – Herziening van de CPR: status, opties en het CPR-Acquis proces

Spreker: Ms. Fulvia Raffaelli – Head of Unit DG-GROW / Construction Products;

 • 14.05u – EOTA-Route: met 60 goedgekeurde EAD’s en een recordaantal van 44 genoemd in het European Official Journal, was 2020 een succesvol jaar voor EOTA. Wat is hun werkwijze?

Spreker: Mr. Sebastian Wall – EOTA president

 • 14.35u Ontwikkeling nieuwe Europese aanpak om de brandprestaties van gevels te beoordelen

Spreker: mr. Harm Verster – General Manager Efectis Nederland

 • 15.05 – 15.20u – korte pauze
 • 15.20u  Herziening CPR: presentatie van een alternatieve optie om de rol van geharmoniseerde normen te veranderen

Spreker: Mr. Oscar Nieto – Technical Director Construction Products Europe

 • 15.50u Markt Toezicht: hoe ziet het huidige toezicht eruit en wat gaat er in de toekomst veranderen?

Spreker: mevr. Annemarie Mewe – Senior Inspecteur Team Producttoezicht
Afdeling Toezicht marktordening Toezicht en Opsporing ILenT.

 • 16.20u Contactpunt Bouwproducten – Veel gestelde vragen en hoe kan het Contactpunt Bouwproducten behulpzaam zijn voor u.

Sprekers: dhr. Caspar van de Thillart – Consultant CE-markering and Building Quality

                   mevr. Annet van der Horn – Consultant bouw en installatie NEN

 • 16.50u Samenvatting

Spreker: Dirk BreedveldSenior Policy Officer – Ministerie Binnenlandse Zaken – NL                     Representant Standing Committee on Construction Products

 • 17.00u  Afsluiting Bijeenkomst door voorzitter Maarten van Hezik.

Routebeschrijving: Routebeschrijving ministerie van BZK | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Rijksoverheid.nl

Verplichte Coronapas: Om iedereen een veilige en ontspannen bijeenkomst te garanderen, wordt bij de ingang van de locatie een verplichte coronacheck gedaan. U wordt verzocht om voorafgaand aan het evenement een QR-code te downloaden waaruit blijkt dat u bent gevaccineerd of recent negatief bent getest op COVID-19.

Hoe kunt u de QR-code ontvangen?
Dit gaat middels de ‘Corona Check App’ van de Rijksoverheid. Deze app is te vinden in de app-store op uw mobiele telefoon. Nadat u de app geïnstalleerd hebt, kunt u hierna inloggen met de DigiD. Iedereen die dubbel is gevaccineerd heeft automatisch een QR-code voor Nederland.

Heeft u geen vaccinatiebewijs?
Dan kan u gebruik maken van Testen voor Toegang, maximaal 24 uur voor aanvang van het evenement. Maak een gratis afspraak in uw buurt. 

Belangrijk: zonder QR-code is het niet mogelijk om live deel te nemen aan het evenement. U kunt natuurlijk wel digitaal de bijeenkomst volgen

Ten behoeve van de digitale deelnemers wordt uiterlijk 10 november de toegangscode aan de deelnemers toegezonden met als thema “de Toekomst van de CPR”.

Aanmelden:

Hierbij geef ik mij op voor de 8e plenaire bijeenkomst van het Communicatieforum CE-markering
op 18 november 2021

Uw naam (verplicht)

Bedrijf of instelling (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Eventuele opmerkingen

Heeft u de Bijeenkomst gemist, of kunt u niet deelnemen? Geen nood, alle presentaties zijn achteraf in te zien via deze website.

Wij zien uw aanmelding graag tegemoet!

namens het Communicatieforum CE-markering,
Maarten van Hezik
voorzitter


Programma 7e plenaire (virtuele) bijeenkomst 11 november

Programma:

14.00 uur

Opening en welkom door de voorzitter

Ir. Maarten van Hezik

14.05 uur

De rol van kwaliteitsverklaringen en CE-markering onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Prof. dr. Richard Neerhof, VU

14.30 uur

De praktijk van kwaliteitsborging

Keimpe Stroop, kwaliteitsborger en directeur gBOU

14.55 uur

Hoe kijkt de (hellend) dak-aannemer aan tegen de Wet Kwaliteitsborging

Will Verwer, voorzitter Stichting Dakmeester

15.20-15.30 uur

korte pauze

15.30 uur

Herziening CPR

Ing. Eric Winnepenninckx, Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB), België

15.55 uur

CPR-Nieuws uit Europa

drs. Dirk Breedveld, Ministerie BZK

16.20 uur

Aansluitmatrices, de link tussen bouwregelgeving en CE-markering

Annemarie Mewe, NEN

16.50 uur

Afsluiting Webinar door voorzitter Maarten van Hezik

Herziening CPR: belangrijke update

Deze nieuwsbrief is een gezamenlijk initiatief van het Ministerie van Binnenlandse zaken (BZK) en NEN. Aanleiding zijn de huidige ontwikkelingen omtrent geharmoniseerde productnormen en de Construction Product Regulation (CPR). In dit kader doet de Europese Commissie de oproep aan aan de lidstaten om feedback te geven op twee documenten (lees verder….)

Presentaties 20 november 2019

 • 13.30 uur Inloop en registratie
 • 14.00 uur Welkom en toelichting dagprogramma door dagvoorzitter Maarten van Hezik
 • 14.05 uur Presentatie over de laatste beleidsontwikkelingen in Brussel tav de bouw en circulariteit door Arine Sijl, Min BZK

  Downloaden (PDF, Onbekend)

  Downloaden (PDF, Onbekend)

 • 14.25 uur Presentatie over de laatste beleidsontwikkelingen op circulair bouwen in Nederland door Jos Verlinden, Min BZK

  Downloaden (PDF, Onbekend)

 • 14.50 uur Harmonisatie in de transitie naar een circulaire bouw – de aanpak binnen Platform CB ’23 door Remco Vroegop, NEN

  Downloaden (PDF, Onbekend)

 • 15.15 uur PAUZE met koffie, thee en frisdrank
 • 15.30 uur Presentatie Wisselwerking beleid en praktijk door Ineke Beuker, Min BZK

  Downloaden (PDF, Onbekend)

 • 15.55 uur Presentatie Integrale kwaliteit: noodzaak voor kwaliteit. Is CO2 reductie strijdig met circulair bouwen? door Harm Valk, Nieman Raadgevende Ingenieurs

  Downloaden (PDF, Onbekend)

 • 16.20 uur Circulair Bouwen en hergebruik materialen door Wim Beelen, coördinator Circulaire Economie gemeente Utrecht

  Downloaden (PDF, Onbekend)

 • 16.45 uur Digitaal stemmen over enkele stellingen circulaire economie en vormen van hergebruik in Nederland en Europa
 • 17.00 uur Afsluiting door dagvoorzitter, met aansluitend een borrel
CPR Roadmap::

Verslag en presentaties plenaire bijeenkomst 27 november 2018

PLENAIRE BIJEENKOMST CE-markering in relatie tot de verdere digitalisering van de Bouwsector d.d. 27 november 2018.

Digitalisering van de Bouw

Op 27 november jl. organiseerde het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Relaties (BZK) i.s.m. Stichting Bouwkwaliteit (SBK) de jaarlijkse plenaire bijeenkomst CE-markering. Dit jaar werd de link gelegd met de verdere digitalisering van de Bouwsector en stonden er wederom zeer aansprekende presentaties op het programma.

De bijeenkomst werd geopend door de voorzitter dhr. Maarten van Hezik, waarbij hij eenieder van harte welkom heette en daarbij ook een speciaal welkom voor dhr. Oscar Nieto van Construction Products Europe als buitenlandse gast.

Maarten blikte terug op zijn periode bij STABU en de opkomst van computers en de verdere digitalisering die daarop volgde. Eind jaren 80 was het nog veelgevraagd als je aan een klant digitale bestanden aanleverde, hij moest dan immers een hele dure PC aanschaffen, inmiddels  is werk iedereen met computers en werken we meer en meer gezamenlijk aan bestanden in ‘cloud’.

Maarten liet in zijn presentatie ook zien dat binnen CEN de huidige drie beleidsterreinen binnen de construction sector, te weten ‘Sustainability’, ‘CE-Marking’ en ‘BIM’ naar elkaar toegroeien. Dit heeft ook consequenties voor het verder digitaliseren en de mogelijkheden tot ontsluiten van informatie en het koppelen van data.

Hierna was als eerste spreker mevr. Arine Sijl van BZK aan de beurt. Arine nam ons o.a. mee in haar uitleg over het Europese Normalisatie traject, hoe zijn de spelregels en de procedures. Ook de rol van het Communicatieforum CE markering werd toegelicht en de nu lopende evaluatie van de CPR en de knelpunten waaraan men wil werken, o.a. de snelheid in het harmonisatietraject van Europese normen, het verlagen van drempels voor MKB bedrijven en de rol van Certificerende Instellingen in de diverse lidstaten.

Uit de zaal kwamen o.a. vragen over de consequenties voor EOTA en CEN en de CE-Markering in relatie tot ‘Brexit’. De uitkomst hiervan is nog niet duidelijk.

Als tweede spreker was dhr. Oscar Nieto van Construction Europe aan de beurt. Hij vertelde over het onderwerp ‘Smart CE-Marking’. Een informatief en duidelijk filmpje hierover vind u op: https://www.construction-products.eu/publications/publications/smart-ce-marking-concept

Uit het verhaal van dhr. Nieto werd duidelijk dat er met deze oplossing niet alleen laagdrempelige oplossingen beschikbaar komen om een prestatieverklaring (DoP) te maken, maar ook dat deze informatie gemakkelijk gedeeld kan worden o.a. met BIM oplossingen.

De volgende spreker, dhr. Rients Dijkstra van RBit informatica, sloot hier perfect bij aan. Rients liet een demo zien van de door hem ontwikkelde tool, zie ook: https://www.easydop.nl/

Met deze tool kun je niet alleen op eenvoudige wijze een prestatieverklaring (DoP) maken, maar ok het daadwerkelijke CE-label. Ook uitwisseling van informatie met andere software behoort tot de mogelijkheden. E.e.a. sluit een bij het werk dat onder CEN/TC 442 wordt gedaan en ook op de ontwikkeling van het bovengenoemde Smart CE-Marking.

Hierna was het de beurt aan dhr. Paul Bos van Root B.V. Root is een van de koplopers op het gebied van BIM en Paul nam ons mee in zijn visie op BIM en informatie uitwisseling en liet ook diverse aansprekende projecten zien die zij gerealiseerd hebben. De visie van Paul is dat de bouw zal veranderen van een document-gedreven industrie naar een data-gedreven industrie.  Aansprekend voorbeeld hiervan is het Binnenhof, waarvan Root vooruitlopend op de grootschalige renovatie een 3D BIM model heeft gemaakt. Meer hierover vindt u hier https://www.root-bv.nl/documentaire-binnenhof-in-3d-bim/ Ook de gehele documentaire over dit project is via deze website te zien.

Dhr. Mark Kok van K&R Consultants nam hierna als spreker het stokje over. K&R Consultants is een installatie technisch advies bureau. Mark zijn benadering kenmerkt zich door de driehoek Techniek – Organisatie en Financiën. Mark gaf een aantal voorbeelden van BIM in de praktijk. Hij heeft met zijn collega’s wereldwijd diverse symposia van Revit Autodesk bezocht om indrukken op te doen en zelf een visie te ontwikkelen op BIM in de toekomst. Voor een nadere indruk, kijk o.a. op hun website https://krcon.nl/energiestudies-met-building-information-modelling-bim. Mark Kok verwees in zijn presentaties o.a. naar de film ‘Wonen en Bouwen in 2020’, welke is te zien via https://bouwenuitvoering.nl/vernieuwing/wonen-en-bouwen-2020/

Als laatste spreker was dhr. Remco van der Linde van Uneto-VNI aan de beurt. Remco sprak over de Digideal waarvoor dit jaar een intentie overeenkomst is getekend door o.a. het ministerie van BZK, de partijen die zijn verenigd in de Bouwinformatieraad (BIR) en het samenwerkingsverband Digitaal Stelsel Bouw en Installatie (DSBI). Hiermee is het startschot gegeven voor het opstellen van een gezamenlijk Nationaal Digitaliserings- & Informatiseringprogramma. Meer hierover vind u o.a. hier: https://www.bimloket.nl/bouwsector-en-overheid-tekenen-intentieverklaring-voor-verdere-digitalisering en ook het informatieve filmpje https://www.youtube.com/watch?v=WFoQyU7P5gk&feature=youtu.be

Ter afsluiting bedankte de voorzitter de sprekers en de organisatoren. Eens te meer is deze middag duidelijk geworden dat er niet langer allen gesproken wordt over een verder digitalisering, maar dat er ook daadwerkelijke concrete stappen zijn gezet!

Downloaden (PPS, Onbekend)

Downloaden (PPS, Onbekend)

Downloaden (PPTX, Onbekend)

Downloaden (PPTX, Onbekend)

Plenaire bijeenkomst 27 november 2018

PROGRAMMA 

Onderwerp

Thema

PLENAIRE BIJEENKOMST

CE-markering in relatie tot de verdere digitalisering van de Bouwsector

Datum en tijd 27 november 2018, 13:30 uur
Locatie Ministerie van BZK Turfmarkt 147 te Den Haag, Auditorium
 

NB: Alleen toegang na voorregistratie en legitimatie bij binnenkomst verplicht

 

13.30 uur Inloop en registratie
14.00 uur Opening : Maarten van Hezik, voorzitter Communicatieforum CE-markering
14.05 uur Nieuws uit Europa – Ontwikkelingen m.b.t. CPR: Arine Sijl – ministerie BZK
14.35 uur Easydop CE-Tool – Rients Dijkstra RBit Informatica
15.05 uur Pauze
15.35 uur BIM Protocol en Prestaties van Bouwproducten : Paul Bos – Root B.V.
16.05 uur BIM in de praktijk: Mark Kok – directeur K en R consultants
16.35 uur Digitaliseringsprotocol (spreker nog niet definitief)
17.00 uur Afronding met conclusies en aansluitend aperitief

Comments of the Netherlands on SCC document CPR 13-12rev1

31/1/2018

Comments of the Netherlands on SCC document CPR 13-12rev1 ‘Way forward within standardisation for including other essential characteristics’

In reaction to CPR 13-12rev1 the Netherlands would like to repeat its previous comments on CPR 12-03:

CEN is an institution of the EC, according to the ECJ judgement of James Elliott. According to article 267 VWEU the EU has a responsibility for CEN’s task on the subject of essential characteristics based on the mandate. For this task the Commissions guidance is valid.

However, CEN can add additional characteristics which are not based on Annex ZA or the mandate. The judgements (James Elliott and Global Gardens) only apply to essential characteristics and not to additional characteristics. This has also been made clear in the opinion of the Advocate-General in the James Elliott case. The CPR itself does not include additional characteristics. Therefore, the responsibility of the EU is only to essential characteristics, and not to additional characteristics.

The EU intends to make sure that hENs are complete and contain the most current essential characteristics. When the essential characteristics are not secured by mandate it is our view that member states are obliged to secure the health and safety of the consumer or the environment themselves. Health, safety and the environment outweigh taking away trade barriers.

In conformity with article 8.4 and 8.5 CPR member states can have more strict requirements for specific utility goals for types of products, meaning requirements for the use of a type of product and not the technical requirements for the product. Additional characteristics complement the essential characteristics which leads to a uniform CE-marking. When the additional characteristics are removed from hEN (as stated in document 12-03) and in relation to the utility goals of health, safety and the environment essential characteristics in hENs are incomplete, member states will regulate the use of the type of product with stricter requirements. The view of the EC as explained in documents CPR 12-03 and 13-12rev1 will, in our opinion, lead to a useless CE-marking for the manufacturer. In such case there is no guarantee that the manufacturer can make the product available on the market unobstructed.

Concluding: the interpretation of the EC of the judgements is, in our view, incorrect. The judgements logically only contain information about the interpretation of essential characteristics, because the CPR itself does not include additional characteristics.

From a more general policy view standardisation is first of all a private instrument that can be used for public policy and legislation as well. This is also reflected in the joint initiative on standardisation. Cooperation between public bodies and standardisation bodies is important to make sure that public-private systems functions well. Therefore it is important that the private nature of standardisation and standards is respected by public bodies. The solution described in the unofficial EC document CPR 12-03 and in CPR13-12rev1 is in our opinion going too far and is not respecting the primarily private nature of standardisation and standards. Standardisation bodies shouldn’t be restricted in the scope of standards they produce.

In light of the abovementioned the Netherlands cannot agree with the Commissions proposals stated in documents CPR 12-03 and CPR 13-12rev1.

Update ontwikkeling in BWR 7

Update ontwikkeling in BWR 7                                                                                            Maart 2018

EOTA heeft een EAD voor hergebruikte baksteen opgesteld met daarin ook iets voor BWR7, te weten een EPD volgens EN15804.

De Commissie heeft tot op heden erg weinig willen doen aan BWR7, maar staan nu onder druk wel wat te gaan regelen.

Tegen EOTA is gezegd dat ze de EAD moeten aanpassen aan de nieuwe EN15804 die vanaf eind maart voor ENQ uitgaat. Waarschijnlijk zullen ze daarna de EAD wel (moeten) accepteren. Tegelijk wil de Commissie in 3 nieuwe mandaten die eraan komen (kozijnen, gips en isolatie) ook iets opnemen voor BWR7.

Waarschijnlijk is het de bedoeling dat de hele tabel met indicatoren voor Modules A1-A3+C+D onderdeel moet worden van de CE-markering. Verder is er nog niets doordacht, zo lijkt het.

Als het allemaal doorgaat, gaat het wellicht consequenties hebben, want dan mogen we wellicht alleen nog EPDs volgens CE/DoP communiceren, en geen Nederlandse specifieke EPD meer.

DB/SBK

CPR 13/12rev1 CEN Common Paper

CPR 13/12rev1

Way forward within standardisation for including other essential characteristics

In the aftermath of the reactions from various stakeholders, regarding the Standing Committee document 12/03, CEN and Commission services have been engaged in a constructive dialogue on the treatment of additional characteristics. During this process, a consensus has emerged on the outlines of our common approach how to tackle this matter in practical standardisation work, in accordance with the general principles set out in the document 12/03. The document at hand is thus presenting the way forward for harmonised standards under Construction Products Regulation (EU No 305/2011; the CPR), to be followed by the actors involved.

The dialogue has highlighted the importance of establishing a commonly agreed starting point for the standardisation actions. It thus merits being emphasised that CEN is in a position to include into harmonised standards (in Annex ZA) under the CPR only those essential characteristics which have a sufficient base in the mandating documentation (the respective mandate to CEN and the CEN answer to that mandate). CEN is not expected to transgress these lines in any way.

The Commission services have already, from September onwards, taken the first steps in the direction of the revision of the mandates now under the CPR, initially issued under the previous Directive (89/106/EEC; the CPD). Apart from other existing thrusts towards new or revised mandates, three product families and the respective mandates (M/101, M/103 & M/106) have been selected from the proposals brought forward by CEN for pilot examples of these actions. The collaborative analysis of these current mandates and harmonised standards based on them has been launched and the first results could be expected still this year; the intention is to involve the respective CEN TC, the industry concerned, Member States, and other relevant stakeholders in each of these actions.

This trend will be continued by further actions the Commission services have committed themselves to. The objective is not only to accommodate the general CPR –based approach, but also (and particularly here) to achieve the mutually agreed insertion of the previously additional characteristics into the mandate as essential characteristics, where appropriate owing to their relation to basic works requirements. This would entail the necessary authorisation for the establishment of classes and/or threshold levels, as well. As intended by the document 12/03, the objective would not be to delete or to remove these previous clauses, but rather to transform them so as to render them compatible with the CPR and the ECJ acquis. This will follow the necessary steps defined in the Regulation on European Standardization (EU No 1025/2012).

Before these actions mature and the new revised mandates are in place, pragmatic solutions may have to be developed in case new essential characteristics need to be included in the hENs. Moreover, the opportunities should be explored both in the area of publishing the OJEU references with restrictions and in the use of discretion in the context of OJEU citations (in the vein of the reference in the document 12/03 to “well-justified exceptions”). Obviously, the decisions taken should strongly depend on the circumstances in casu: however, both the Commission services and CEN are fully committed to close collaboration, in order to arrive to complete clarity on the bearing of these circumstances well in advance of the decisive stages of CEN decision-making on the content of future harmonised standards under the CPR.

CPR 12-03 Additional char-s in harmonised standards

CPR 12-03

Additional characteristics in harmonised standards

(“What kinds of performance should harmonised standards cover under the CPR and how?”)

 

CEN TCs have recently come more and more frequently up with the question about the introduction (or the retaining) of additional characteristics into harmonised product standards (hENs) under the CPR (305/2011/EU), not including them into Annex ZA. This has prompted the EC services not only to establish a coherent line of action on this matter, but also to bring forward the justifications for the choices made. The purpose of this document is thus to elaborate, commencing from the legal grounds the CPR –based framework currently in place provides, the operational way forward for developing hENs in the future. This action coincides with one of the foremost priorities agreed between CEN and the EC services, aimed at ensuring an ever higher quality of these most important harmonised technical specifications in use.

According to Article 2(4) of the CPR, “essential characteristics” are those characteristics of construction products which relate to basic requirements for construction works. The performance of construction products is always related to these essential characteristics (cf. Article 2(5)). When the harmonised technical specifications, notably harmonised standards, are prepared under the CPR, in accordance with Article 3(1) these basic requirements shall constitute the basis and in accordance with Article 3(2) the essential characteristics shall be laid down in relation to them.

The full and exhaustive nature of the harmonised system created in and by means of the CPR has also been confirmed in the European Court of Justice judgment on case C-100/13 (cf. para 62). Pursuant to this ruling, Member States are to apply the contents of this system and only these contents when setting requirements for the performance of construction products covered by harmonised standards. – In fact, these statements of the Court can and also need to be understood as necessary pre-requisites in the legal argumentation carried out for the judgment: were the CPR –based harmonised structure not considered exhaustive in this manner, the ECJ could not (at least not as convincingly) have arrived to the outcome presented in the ruling.

Pursuant to these cornerstones of the scope of the common technical language provided by the CPR, all performance aspects of construction products, relevant in relation to basic requirements for construction works, are to be dealt with in essential characteristics of these products, as presented in the harmonised standard. Obviously, this necessitates that the respective mandates also are up to par, i.e. contain the standardisation requests for all these aspects. Where this is currently not the case, the Commission is, after prioritizing with CEN, to launch immediate actions to remedy these shortcomings.

This argumentation does not leave any space in the CPR –based hENs for any additional aspects not included in these essential characteristics, but still having a bearing to basic requirements for construction works. This is even more certainly the case for the use of any marks or other “quality signs” for such purposes, already covered by the CE marking (cf. Article 8(3) and also FAQs 19 – 21 on our Europa website). When such a performance aspect is regarded as useful to be communicated by the manufacturer to the recipients of his products, he should be empowered to do so by the contents of the hEN, its Annex ZA, and thus enabled to use the declaration of performance for this purpose.

Voluntary or other additional aspects of hENs under the CPR cannot thus have any impact upon basic requirements for construction works: the conditio sine qua non for incorporating them in these standards is that they do not deal with either one of them. The frequently used example for such aspects is the durability of the colour of, let’s say, a brick: very interesting for the buyer aiming at incorporating the brick into his façade, but not having an impact on the fulfilment of basic requirements for construction works. Such features thus remain welcomed even in the context of the CPR –based hENs.

When setting requirements for the use of construction products in relation to any basic requirements for construction works, Member States authorities cannot refer to any such additional aspects outside the harmonised sphere (not included in Annex ZA). For the fluent functioning of the harmonised system currently in place, it is therefore essential that the regulatory needs of Member States, but also market needs, are timely and comprehensively conveyed to CEN, so as to be appropriately taken into account when preparing the hENs.

Operationally, this argumentation leads the EC services to request CEN not to introduce (or to include any longer) such additional performance aspects (“voluntary characteristics” et al) into harmonised product standards under the CPR. The EC services shall therefore not publish references in the OJEU to new hENs containing such additional elements outside Annex ZA. Apart from well-justified exceptions, this will also be the case for new versions of the existing harmonised standards, where such additional elements have previously been accepted.

The role and the status of harmonised standards (and harmonised technical specifications in general) is obviously one of the most important aspects to be revisited and potentially amended in the context of the possible revision of the CPR. The preceding argumentation and operational conclusion should therefore be seen as concerning the system currently in place, but not prejudging any future developments in any directions. More information about the alternatives under consideration is to be made publicly available when the roadmap for this possible revision is published in the coming weeks.