Category Archives: Nieuws uit Nederland

Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben een akkoord bereikt over de nieuwe CPR

Nieuwe CPR akkoord

Afgelopen twee jaar is er flink onderhandelt in de Europese Raad over één van de belangrijkste wetgevingsstukken voor de bouwsector. Het Parlement en de Raad zijn het eens over nieuwe regels om de bouwproductensector te reguleren. De nieuwe bouwproductenverordening (CPR) zal de publicatie van normen versnellen en de duurzaamheid en digitalisering in de sector stimuleren.

Nieuwe regels zijn:

 • Versnellen en wijzigen van het Europese normalisatiesysteem, waardoor het voor fabrikanten gemakkelijker wordt hun producten op de markt te brengen;
 • Overheden kunnen duurzaamheid gebruiken als een van de aanbestedingscriteria voor bouwwerken;
 • De weg wordt vrij gemaakt voor breder hergebruik en her fabricage van bouwproducten;
 • De komst van een digitaal product paspoort waardoor de sector verder digitaliseert en duurzamer wordt.

Lees hier meer over het akkoord

Terugblik op 10de Informatiebijeenkomst CE-markering

Hier vindt u naast de gebruikelijke presentaties welke gebruikt zijn tijdens de Informatiebijeenkomst ook een foto-impressie en de video-opname van 16 november 2023.

Lees hier de presentaties:

 

Kijk hier de informatiebijeenkomst terug:

8e plenaire (virtuele) bijeenkomst Communicatieforum CE markering

Het is inmiddels een traditie geworden: de jaarlijkse plenaire bijeenkomst van het Communicatieforum CE markering. Na de succesvolle bijeenkomsten van vorige jaren hebben wij velen onder u ook dit jaar weer on-line mogen verwelkomen bij onze 8e plenaire (virtuele) bijeenkomst op 18 november 2021.

Heeft u de bijeenkomst gemist, of kon u niet deelnemen? Geen nood, alle presentaties zijn hieronder bij ieder programma-onderdeel te vinden.

De editie 2021 werd gehouden op donderdagmiddag 18 november as. van 13.30-17.00 uur, met als thema “De Toekomst van de CPR”. Het programma is als volgt:

 • 13.30u – Opening en welkom- voorzitter CE-Forum NL,
  dhr. Maarten van Hezik;
 • 13.35u – Herziening van de CPR: status, opties en het CPR-Acquis proces

Spreker: Ms. Fulvia Raffaelli – Head of Unit DG-GROW / Construction Products;

Downloaden (PDF, 534KB)

 • 14.05u – EOTA-Route: met 60 goedgekeurde EAD’s en een recordaantal van 44 genoemd in het European Official Journal, was 2020 een succesvol jaar voor EOTA. Wat is hun werkwijze?

Spreker: Mr. Sebastian Wall – EOTA president

Downloaden (PDF, 1.38MB)

 • 14.35u Ontwikkeling nieuwe Europese aanpak om de brandprestaties van gevels te beoordelen

Spreker: mr. Harm Verster – General Manager Efectis Nederland

Downloaden (PDF, 1006KB)

 • 15.05 – 15.20u – korte pauze
 • 15.20u  Herziening CPR: presentatie van een alternatieve optie om de rol van geharmoniseerde normen te veranderen

Spreker: Mr. Oscar Nieto – Technical Director Construction Products Europe

Downloaden (PDF, 3.3MB)

 • 15.50u Markt Toezicht: hoe ziet het huidige toezicht eruit en wat gaat er in de toekomst veranderen?

Sprekers: mevr. Annemarie Mewe – Senior Inspecteur Team Producttoezicht en + mevr. Natasja Kamp
Afdeling Toezicht marktordening Toezicht en Opsporing ILenT.

Downloaden (PDF, 3.6MB)

 • 16.20u Contactpunt Bouwproducten – Veel gestelde vragen en hoe kan het Contactpunt Bouwproducten behulpzaam zijn voor u.

Sprekers: dhr. Caspar van de Thillart – Consultant CE-markering and Building Quality

Downloaden (PDF, 509KB)

                   mevr. Annet van der Horn – Consultant bouw en installatie NEN

Downloaden (PDF, 789KB)

 • 16.50u Samenvatting

Spreker: Dirk BreedveldSenior Policy Officer – Ministerie Binnenlandse Zaken – NL                     Representant Standing Committee on Construction Products

 • 17.00u  Afsluiting Bijeenkomst door voorzitter Maarten van Hezik.

namens het Communicatieforum CE-markering,
Maarten van Hezik
voorzitter


Programma 7e plenaire (virtuele) bijeenkomst 11 november

De antwoorden op de vragen welke tijdens het webinar zijn gesteld staan in het Excel-sheet hieronder.

Downloaden (XLSX, 21KB)

Downloaden (PPT, 726KB)

Downloaden (PPTX, 8.54MB)

Downloaden (PPTX, 2.15MB)

Downloaden (PPTX, 9.09MB)

Downloaden (PPTX, 577KB)

Downloaden (PPTX, 1.93MB)

Programma:

14.00 uur

Opening en welkom door de voorzitter

Ir. Maarten van Hezik

14.05 uur

De rol van kwaliteitsverklaringen en CE-markering onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Prof. dr. Richard Neerhof, VU

14.30 uur

De praktijk van kwaliteitsborging

Keimpe Stroop, kwaliteitsborger en directeur gBOU

14.55 uur

Hoe kijkt de (hellend) dak-aannemer aan tegen de Wet Kwaliteitsborging

Will Verwer, voorzitter Stichting Dakmeester

15.20-15.30 uur

korte pauze

15.30 uur

Herziening CPR

Ing. Eric Winnepenninckx, Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB), België

15.55 uur

CPR-Nieuws uit Europa

drs. Dirk Breedveld, Ministerie BZK

16.20 uur

Aansluitmatrices, de link tussen bouwregelgeving en CE-markering

Annemarie Mewe, NEN

16.50 uur

Afsluiting Webinar door voorzitter Maarten van Hezik

Herziening CPR: belangrijke update

Deze nieuwsbrief is een gezamenlijk initiatief van het Ministerie van Binnenlandse zaken (BZK) en NEN. Aanleiding zijn de huidige ontwikkelingen omtrent geharmoniseerde productnormen en de Construction Product Regulation (CPR). In dit kader doet de Europese Commissie de oproep aan aan de lidstaten om feedback te geven op twee documenten (lees verder….)

Presentaties 20 november 2019

 • 13.30 uur Inloop en registratie
 • 14.00 uur Welkom en toelichting dagprogramma door dagvoorzitter Maarten van Hezik
 • 14.05 uur Presentatie over de laatste beleidsontwikkelingen in Brussel tav de bouw en circulariteit door Arine Sijl, Min BZK

  Downloaden (PDF, 790KB)

  Downloaden (PDF, 497KB)

 • 14.25 uur Presentatie over de laatste beleidsontwikkelingen op circulair bouwen in Nederland door Jos Verlinden, Min BZK

  Downloaden (PDF, 555KB)

 • 14.50 uur Harmonisatie in de transitie naar een circulaire bouw – de aanpak binnen Platform CB ’23 door Remco Vroegop, NEN

  Downloaden (PDF, 598KB)

 • 15.15 uur PAUZE met koffie, thee en frisdrank
 • 15.30 uur Presentatie Wisselwerking beleid en praktijk door Ineke Beuker, Min BZK

  Downloaden (PDF, 1.46MB)

 • 15.55 uur Presentatie Integrale kwaliteit: noodzaak voor kwaliteit. Is CO2 reductie strijdig met circulair bouwen? door Harm Valk, Nieman Raadgevende Ingenieurs

  Downloaden (PDF, 1.73MB)

 • 16.20 uur Circulair Bouwen en hergebruik materialen door Wim Beelen, coördinator Circulaire Economie gemeente Utrecht

  Downloaden (PDF, 1.93MB)

 • 16.45 uur Digitaal stemmen over enkele stellingen circulaire economie en vormen van hergebruik in Nederland en Europa
 • 17.00 uur Afsluiting door dagvoorzitter, met aansluitend een borrel
CPR Roadmap::

Verslag en presentaties plenaire bijeenkomst 27 november 2018

PLENAIRE BIJEENKOMST CE-markering in relatie tot de verdere digitalisering van de Bouwsector d.d. 27 november 2018.

Digitalisering van de Bouw

Op 27 november jl. organiseerde het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Relaties (BZK) i.s.m. Stichting Bouwkwaliteit (SBK) de jaarlijkse plenaire bijeenkomst CE-markering. Dit jaar werd de link gelegd met de verdere digitalisering van de Bouwsector en stonden er wederom zeer aansprekende presentaties op het programma.

De bijeenkomst werd geopend door de voorzitter dhr. Maarten van Hezik, waarbij hij eenieder van harte welkom heette en daarbij ook een speciaal welkom voor dhr. Oscar Nieto van Construction Products Europe als buitenlandse gast.

Maarten blikte terug op zijn periode bij STABU en de opkomst van computers en de verdere digitalisering die daarop volgde. Eind jaren 80 was het nog veelgevraagd als je aan een klant digitale bestanden aanleverde, hij moest dan immers een hele dure PC aanschaffen, inmiddels  is werk iedereen met computers en werken we meer en meer gezamenlijk aan bestanden in ‘cloud’.

Maarten liet in zijn presentatie ook zien dat binnen CEN de huidige drie beleidsterreinen binnen de construction sector, te weten ‘Sustainability’, ‘CE-Marking’ en ‘BIM’ naar elkaar toegroeien. Dit heeft ook consequenties voor het verder digitaliseren en de mogelijkheden tot ontsluiten van informatie en het koppelen van data.

Hierna was als eerste spreker mevr. Arine Sijl van BZK aan de beurt. Arine nam ons o.a. mee in haar uitleg over het Europese Normalisatie traject, hoe zijn de spelregels en de procedures. Ook de rol van het Communicatieforum CE markering werd toegelicht en de nu lopende evaluatie van de CPR en de knelpunten waaraan men wil werken, o.a. de snelheid in het harmonisatietraject van Europese normen, het verlagen van drempels voor MKB bedrijven en de rol van Certificerende Instellingen in de diverse lidstaten.

Uit de zaal kwamen o.a. vragen over de consequenties voor EOTA en CEN en de CE-Markering in relatie tot ‘Brexit’. De uitkomst hiervan is nog niet duidelijk.

Als tweede spreker was dhr. Oscar Nieto van Construction Europe aan de beurt. Hij vertelde over het onderwerp ‘Smart CE-Marking’. Een informatief en duidelijk filmpje hierover vind u op: https://www.construction-products.eu/publications/publications/smart-ce-marking-concept

Uit het verhaal van dhr. Nieto werd duidelijk dat er met deze oplossing niet alleen laagdrempelige oplossingen beschikbaar komen om een prestatieverklaring (DoP) te maken, maar ook dat deze informatie gemakkelijk gedeeld kan worden o.a. met BIM oplossingen.

De volgende spreker, dhr. Rients Dijkstra van RBit informatica, sloot hier perfect bij aan. Rients liet een demo zien van de door hem ontwikkelde tool, zie ook: https://www.easydop.nl/

Met deze tool kun je niet alleen op eenvoudige wijze een prestatieverklaring (DoP) maken, maar ok het daadwerkelijke CE-label. Ook uitwisseling van informatie met andere software behoort tot de mogelijkheden. E.e.a. sluit een bij het werk dat onder CEN/TC 442 wordt gedaan en ook op de ontwikkeling van het bovengenoemde Smart CE-Marking.

Hierna was het de beurt aan dhr. Paul Bos van Root B.V. Root is een van de koplopers op het gebied van BIM en Paul nam ons mee in zijn visie op BIM en informatie uitwisseling en liet ook diverse aansprekende projecten zien die zij gerealiseerd hebben. De visie van Paul is dat de bouw zal veranderen van een document-gedreven industrie naar een data-gedreven industrie.  Aansprekend voorbeeld hiervan is het Binnenhof, waarvan Root vooruitlopend op de grootschalige renovatie een 3D BIM model heeft gemaakt. Meer hierover vindt u hier https://www.root-bv.nl/documentaire-binnenhof-in-3d-bim/ Ook de gehele documentaire over dit project is via deze website te zien.

Dhr. Mark Kok van K&R Consultants nam hierna als spreker het stokje over. K&R Consultants is een installatie technisch advies bureau. Mark zijn benadering kenmerkt zich door de driehoek Techniek – Organisatie en Financiën. Mark gaf een aantal voorbeelden van BIM in de praktijk. Hij heeft met zijn collega’s wereldwijd diverse symposia van Revit Autodesk bezocht om indrukken op te doen en zelf een visie te ontwikkelen op BIM in de toekomst. Voor een nadere indruk, kijk o.a. op hun website https://krcon.nl/energiestudies-met-building-information-modelling-bim. Mark Kok verwees in zijn presentaties o.a. naar de film ‘Wonen en Bouwen in 2020’, welke is te zien via https://bouwenuitvoering.nl/vernieuwing/wonen-en-bouwen-2020/

Als laatste spreker was dhr. Remco van der Linde van Uneto-VNI aan de beurt. Remco sprak over de Digideal waarvoor dit jaar een intentie overeenkomst is getekend door o.a. het ministerie van BZK, de partijen die zijn verenigd in de Bouwinformatieraad (BIR) en het samenwerkingsverband Digitaal Stelsel Bouw en Installatie (DSBI). Hiermee is het startschot gegeven voor het opstellen van een gezamenlijk Nationaal Digitaliserings- & Informatiseringprogramma. Meer hierover vind u o.a. hier: https://www.bimloket.nl/bouwsector-en-overheid-tekenen-intentieverklaring-voor-verdere-digitalisering en ook het informatieve filmpje https://www.youtube.com/watch?v=WFoQyU7P5gk&feature=youtu.be

Ter afsluiting bedankte de voorzitter de sprekers en de organisatoren. Eens te meer is deze middag duidelijk geworden dat er niet langer allen gesproken wordt over een verder digitalisering, maar dat er ook daadwerkelijke concrete stappen zijn gezet!

Downloaden (PPS, 11.83MB)

Downloaden (PPS, 27.13MB)

Downloaden (PPTX, 25.56MB)

Downloaden (PPTX, 15.34MB)

Plenaire bijeenkomst 27 november 2018

PROGRAMMA 

Onderwerp

Thema

PLENAIRE BIJEENKOMST

CE-markering in relatie tot de verdere digitalisering van de Bouwsector

Datum en tijd 27 november 2018, 13:30 uur
Locatie Ministerie van BZK Turfmarkt 147 te Den Haag, Auditorium
 

NB: Alleen toegang na voorregistratie en legitimatie bij binnenkomst verplicht

 

13.30 uur Inloop en registratie
14.00 uur Opening : Maarten van Hezik, voorzitter Communicatieforum CE-markering
14.05 uur Nieuws uit Europa – Ontwikkelingen m.b.t. CPR: Arine Sijl – ministerie BZK
14.35 uur Easydop CE-Tool – Rients Dijkstra RBit Informatica
15.05 uur Pauze
15.35 uur BIM Protocol en Prestaties van Bouwproducten : Paul Bos – Root B.V.
16.05 uur BIM in de praktijk: Mark Kok – directeur K en R consultants
16.35 uur Digitaliseringsprotocol (spreker nog niet definitief)
17.00 uur Afronding met conclusies en aansluitend aperitief

Comments of the Netherlands on SCC document CPR 13-12rev1

31/1/2018

Comments of the Netherlands on SCC document CPR 13-12rev1 ‘Way forward within standardisation for including other essential characteristics’

In reaction to CPR 13-12rev1 the Netherlands would like to repeat its previous comments on CPR 12-03:

CEN is an institution of the EC, according to the ECJ judgement of James Elliott. According to article 267 VWEU the EU has a responsibility for CEN’s task on the subject of essential characteristics based on the mandate. For this task the Commissions guidance is valid.

However, CEN can add additional characteristics which are not based on Annex ZA or the mandate. The judgements (James Elliott and Global Gardens) only apply to essential characteristics and not to additional characteristics. This has also been made clear in the opinion of the Advocate-General in the James Elliott case. The CPR itself does not include additional characteristics. Therefore, the responsibility of the EU is only to essential characteristics, and not to additional characteristics.

The EU intends to make sure that hENs are complete and contain the most current essential characteristics. When the essential characteristics are not secured by mandate it is our view that member states are obliged to secure the health and safety of the consumer or the environment themselves. Health, safety and the environment outweigh taking away trade barriers.

In conformity with article 8.4 and 8.5 CPR member states can have more strict requirements for specific utility goals for types of products, meaning requirements for the use of a type of product and not the technical requirements for the product. Additional characteristics complement the essential characteristics which leads to a uniform CE-marking. When the additional characteristics are removed from hEN (as stated in document 12-03) and in relation to the utility goals of health, safety and the environment essential characteristics in hENs are incomplete, member states will regulate the use of the type of product with stricter requirements. The view of the EC as explained in documents CPR 12-03 and 13-12rev1 will, in our opinion, lead to a useless CE-marking for the manufacturer. In such case there is no guarantee that the manufacturer can make the product available on the market unobstructed.

Concluding: the interpretation of the EC of the judgements is, in our view, incorrect. The judgements logically only contain information about the interpretation of essential characteristics, because the CPR itself does not include additional characteristics.

From a more general policy view standardisation is first of all a private instrument that can be used for public policy and legislation as well. This is also reflected in the joint initiative on standardisation. Cooperation between public bodies and standardisation bodies is important to make sure that public-private systems functions well. Therefore it is important that the private nature of standardisation and standards is respected by public bodies. The solution described in the unofficial EC document CPR 12-03 and in CPR13-12rev1 is in our opinion going too far and is not respecting the primarily private nature of standardisation and standards. Standardisation bodies shouldn’t be restricted in the scope of standards they produce.

In light of the abovementioned the Netherlands cannot agree with the Commissions proposals stated in documents CPR 12-03 and CPR 13-12rev1.