Aanpassing van de KOMO systematiek aan de CPR

logo KOMOInleiding

De CPR maakt het noodzakelijk dat de KOMO systematiek voor wat betreft de erkende kwaliteitsverklaringen  wordt aangepast als voor het betreffende product  CE markering van kracht  is op basis van een geharmoniseerde Europese norm ( hEn). Daarnaast kan de CPR ook invloed hebben op de inhoud van productcertificaten die op een hEn zijn gebaseerd.

Wat gaat er veranderen?

Er worden alleen nog bouwdelen of bouwsystemen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken erkend. Om die erkenning te behouden worden straks alleen nog maar separate attesten verleend door de certificatie instellingen. Productcertificaten kunnen vanaf 1-1-2015 niet meer onder de erkenning vallen met uitzondering van productcertificaten die op basis van het Besluitbodemkwaliteit zijn afgegeven.

De aanpassing betekent het volgende voor de certificaten /  kwaliteitsverklaringen:

Huidige Kwaliteitsverklaring  ( KV) Nieuwe Kwaliteitsverklaring ( KV)
Erkend  KOMO attest   of  erkend attest met productcertificaat  KOMO  KV + erkend attestof privaat

KOMO  KV  met attest  of   KOMO attest          1)

 

Erkend KOMO productcertificaat (Bbk) KOMO  KV +   erkende NL-BSB KVof

KOMO  KV  +  erkende KOMO BbK KV

 

KOMO productcertificaat  met:-declaratie van prestaties alle  kenmerken KOMO  KV met :-declaratie prestaties niet essentiële kenmerken

-eisen aan essentiële kenmerken ( optioneel)        2)

 

  • Wanneer de sector besluit te stoppen met de erkenning BB in het kader van de TPO
  • Eisen waaraan het product in het kader van de BRL moet voldoen

 

De essentie is dat de KOMO systematiek hiermee helder wordt gepositioneerd in een volledig private kwaliteitsverklaring  en in  aparte verklaringen  met daarin publieke eisen :

  • de KOMO KV verklaart  dat aan alle private eisen is voldaan
  • het erkende attest legt de aansluiting aan het Bouwbesluit vast
  • de NL BSB en de KOMO BbK KV legt  de aansluiting aan het Besluitbodemkwaliteit vast

 

Om de afgifte van deze kwaliteitsverklaringen  mogelijk te maken worden  BRL-en aangepast .  Daar waar het erkende regelingen betreft worden deze  gesplitst in volledig private verklaringen  en erkende verklaringen  welke de aansluiting aan wetgeving aantonen .

Wanneer verandert het?

Deze aanpassing van de KOMO systematiek zal volledig zijn beslag krijgen in 2014. Uiterlijk per 1 januari 2015 zullen de  certificaathouders  beschikken over de kwaliteitsverklaringen  die  voldoen aan de eisen van de CPR.  Het is een traject dat op dit moment  wordt uitgevoerd door alle KOMO voerende certificatie instellingen  en dat zal voor de erkende KV’s  worden beoordeeld en gefaciliteerd door  de Stichting Bouwkwaliteit (SBK)  en haar commissies( TBB , TBbk en HCB)  en het KOMO bureau.

Wat betekent dit voor de KOMO certificaathouder?

De certificaathouder kan er van op aan dat hij tijdig beschikt over  kwaliteitsverklaringen die voldoen aan de  eisen.