Herziening CPR: belangrijke update

Deze nieuwsbrief is een gezamenlijk initiatief van het Ministerie van Binnenlandse zaken (BZK) en NEN. Aanleiding zijn de huidige ontwikkelingen omtrent geharmoniseerde productnormen en de Construction Product Regulation (CPR). In dit kader doet de Europese Commissie de oproep aan aan de lidstaten om feedback te geven op twee documenten (lees verder….)