Verslag en presentaties plenaire bijeenkomst 27 november 2018

PLENAIRE BIJEENKOMST CE-markering in relatie tot de verdere digitalisering van de Bouwsector d.d. 27 november 2018.

Digitalisering van de Bouw

Op 27 november jl. organiseerde het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Relaties (BZK) i.s.m. Stichting Bouwkwaliteit (SBK) de jaarlijkse plenaire bijeenkomst CE-markering. Dit jaar werd de link gelegd met de verdere digitalisering van de Bouwsector en stonden er wederom zeer aansprekende presentaties op het programma.

De bijeenkomst werd geopend door de voorzitter dhr. Maarten van Hezik, waarbij hij eenieder van harte welkom heette en daarbij ook een speciaal welkom voor dhr. Oscar Nieto van Construction Products Europe als buitenlandse gast.

Maarten blikte terug op zijn periode bij STABU en de opkomst van computers en de verdere digitalisering die daarop volgde. Eind jaren 80 was het nog veelgevraagd als je aan een klant digitale bestanden aanleverde, hij moest dan immers een hele dure PC aanschaffen, inmiddels  is werk iedereen met computers en werken we meer en meer gezamenlijk aan bestanden in ‘cloud’.

Maarten liet in zijn presentatie ook zien dat binnen CEN de huidige drie beleidsterreinen binnen de construction sector, te weten ‘Sustainability’, ‘CE-Marking’ en ‘BIM’ naar elkaar toegroeien. Dit heeft ook consequenties voor het verder digitaliseren en de mogelijkheden tot ontsluiten van informatie en het koppelen van data.

Hierna was als eerste spreker mevr. Arine Sijl van BZK aan de beurt. Arine nam ons o.a. mee in haar uitleg over het Europese Normalisatie traject, hoe zijn de spelregels en de procedures. Ook de rol van het Communicatieforum CE markering werd toegelicht en de nu lopende evaluatie van de CPR en de knelpunten waaraan men wil werken, o.a. de snelheid in het harmonisatietraject van Europese normen, het verlagen van drempels voor MKB bedrijven en de rol van Certificerende Instellingen in de diverse lidstaten.

Uit de zaal kwamen o.a. vragen over de consequenties voor EOTA en CEN en de CE-Markering in relatie tot ‘Brexit’. De uitkomst hiervan is nog niet duidelijk.

Als tweede spreker was dhr. Oscar Nieto van Construction Europe aan de beurt. Hij vertelde over het onderwerp ‘Smart CE-Marking’. Een informatief en duidelijk filmpje hierover vind u op: https://www.construction-products.eu/publications/publications/smart-ce-marking-concept

Uit het verhaal van dhr. Nieto werd duidelijk dat er met deze oplossing niet alleen laagdrempelige oplossingen beschikbaar komen om een prestatieverklaring (DoP) te maken, maar ook dat deze informatie gemakkelijk gedeeld kan worden o.a. met BIM oplossingen.

De volgende spreker, dhr. Rients Dijkstra van RBit informatica, sloot hier perfect bij aan. Rients liet een demo zien van de door hem ontwikkelde tool, zie ook: https://www.easydop.nl/

Met deze tool kun je niet alleen op eenvoudige wijze een prestatieverklaring (DoP) maken, maar ok het daadwerkelijke CE-label. Ook uitwisseling van informatie met andere software behoort tot de mogelijkheden. E.e.a. sluit een bij het werk dat onder CEN/TC 442 wordt gedaan en ook op de ontwikkeling van het bovengenoemde Smart CE-Marking.

Hierna was het de beurt aan dhr. Paul Bos van Root B.V. Root is een van de koplopers op het gebied van BIM en Paul nam ons mee in zijn visie op BIM en informatie uitwisseling en liet ook diverse aansprekende projecten zien die zij gerealiseerd hebben. De visie van Paul is dat de bouw zal veranderen van een document-gedreven industrie naar een data-gedreven industrie.  Aansprekend voorbeeld hiervan is het Binnenhof, waarvan Root vooruitlopend op de grootschalige renovatie een 3D BIM model heeft gemaakt. Meer hierover vindt u hier https://www.root-bv.nl/documentaire-binnenhof-in-3d-bim/ Ook de gehele documentaire over dit project is via deze website te zien.

Dhr. Mark Kok van K&R Consultants nam hierna als spreker het stokje over. K&R Consultants is een installatie technisch advies bureau. Mark zijn benadering kenmerkt zich door de driehoek Techniek – Organisatie en Financiën. Mark gaf een aantal voorbeelden van BIM in de praktijk. Hij heeft met zijn collega’s wereldwijd diverse symposia van Revit Autodesk bezocht om indrukken op te doen en zelf een visie te ontwikkelen op BIM in de toekomst. Voor een nadere indruk, kijk o.a. op hun website https://krcon.nl/energiestudies-met-building-information-modelling-bim. Mark Kok verwees in zijn presentaties o.a. naar de film ‘Wonen en Bouwen in 2020’, welke is te zien via https://bouwenuitvoering.nl/vernieuwing/wonen-en-bouwen-2020/

Als laatste spreker was dhr. Remco van der Linde van Uneto-VNI aan de beurt. Remco sprak over de Digideal waarvoor dit jaar een intentie overeenkomst is getekend door o.a. het ministerie van BZK, de partijen die zijn verenigd in de Bouwinformatieraad (BIR) en het samenwerkingsverband Digitaal Stelsel Bouw en Installatie (DSBI). Hiermee is het startschot gegeven voor het opstellen van een gezamenlijk Nationaal Digitaliserings- & Informatiseringprogramma. Meer hierover vind u o.a. hier: https://www.bimloket.nl/bouwsector-en-overheid-tekenen-intentieverklaring-voor-verdere-digitalisering en ook het informatieve filmpje https://www.youtube.com/watch?v=WFoQyU7P5gk&feature=youtu.be

Ter afsluiting bedankte de voorzitter de sprekers en de organisatoren. Eens te meer is deze middag duidelijk geworden dat er niet langer allen gesproken wordt over een verder digitalisering, maar dat er ook daadwerkelijke concrete stappen zijn gezet!

Downloaden (PPS, 11.83MB)

Downloaden (PPS, 27.13MB)

Downloaden (PPTX, 25.56MB)

Downloaden (PPTX, 15.34MB)