Wat betekent het voor mij?

Afhankelijk van de rol die U in het bouwproces vervult, treft u hierbij de relevante informatie aan:

Aansluitmatrices voor CE-markering bouwproducten

pdf

Architecten / Voorschrijvers / Opdrachtgevers

pdf

Nederlandse brochure met brede uitleg, opgesteld door STABU. versie V10.2014.05

STABU Catalogus en de BRL-EN conversietabel

STABU Catalogus en de BRL-EN conversietabel

logo BNA

BNA informeert haar leden inzake de ontwikkelingen in de CE-markering, de relatie met het Bouwbesluit en de KOMO-certificering

logo KOMO

De stichting KOMO past haar keurmerken van de Europese wetgeving aan.

iBK-logo

 Aannemers / Afnemers

pdf

Nederlandse brochure met brede uitleg, opgesteld door STABU. versie V10.2014.05

logo Bouwend Nederland

Bouwend Nederland licht hun leden voor over de ontwikkelingen van de CE-markering, de relatie met het Bouwbesluit en de KOMO-certificering.

Europese Commissie

Recente relevante documenten betreffende CE:

CPR-07-03-1

CPR-07-03-1

CPR-07-03-1

CPR-07-04-2

CPR-07-03-1

CPR-07-05-1

CPR-07-03-1

CPR-07-05-1

CPR-07-03-1

CPR-07-06-1

CPR-07-03-1

CPR-07-07-1

Producenten / Handelaren

pdf

Nederlandse Handleiding Verordening (EU) voor het in de handel brengen en verhandelen van bouwproducten opgesteld door STABU. versie V05.2014.05

NVTB

Deze organisatie geeft voorlichting aan haar leden inzake de toepassing van CS-markering, de relatie met het Bouwbesluit en de KOMO-certificering

 

NVLB

Deze organisatie staat voot: Brochure CE-markering van de Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen ‘NVLB’

Hibin

De organisatie Hibin geeft voorlichting aan haar leden (handelaren en importeurs) inzake de toepassing van CE-markering en de relatie met het Bouwbesluit