Normalisatie

Voor de CE-markering van bouwproducten gelden eisen die zijn vastgelegd in normen, de zogenoemde geharmoniseerde productnormen. Deze normen worden opgesteld in de Europese technische commissies van CEN. Vanuit NEN wordt de Nederlandse inbreng geleverd.

Eurocodes
Normen voor CE-markering

Europese normalisatie van bouwproducten

Europese normalisatie van bouwproducten

Vrijwillige CE-markering

Voor producten waarvoor geen geharmoniseerde productnorm bestaat, is CE-markering mogelijk via EOTA.

logo-EOTA