Monthly Archives: oktober 2017

Plenaire bijeenkomst Communicatieforum CE-markering

Op 23 november 2017 vindt de volgende plenaire bijeenkomst van het Communicatieforum CEmarkering plaats. De bijeenkomst wordt gehouden in het gebouw van het ministerie van BZK* aan de Turfmarkt 147 in Den Haag en duurt van 13:30 uur tot ca. 17:00 uur.

Lees het bericht met het actuele programma.

Het thema van de bijeenkomst is “Circulaire economie en de relatie met CE”. Dit zal vanuit diverse hoeken worden belicht: Wat komt er vanuit de EU? Wat wordt er nationaal al gedaan? En hoe werkt het in de praktijk?

Vanzelfsprekend zal het programma actueel zijn en zich ook richten op de lopende ontwikkelingen.
Momenteel wordt gewerkt aan het definitieve programma waaraan zowel marktpartijen als overheid bijdragen. Het definitieve programma wordt onder meer bekend gemaakt via
deze website, het inmiddels bekende portal van het communicatieforum.
Via deze website kunt u zich nu ook aanmelden voor de bijeenkomst. Het aantal beschikbare plaatsen is gelimiteerd, genodigden zullen dan ook voorrang genieten.

U bent van harte welkom!

*Volledigheidshalve wijzen wij er op dat bij een bezoek aan het ministerie alleen toegang verleend kan worden aan personen welke vooraf aangemeld zijn en zich bij de receptie kunnen legitimeren.
Inloop is derhalve voorzien vanaf 13:00 uur.