Stichting Bouwkwaliteit

Logo SBK_FC_ 300 (2009)

Stichting Bouwkwaliteit is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk met als doel de coördinatie binnen de bouw met betrekking tot borging van bouwkwaliteit. Daarmee treedt zij op als intermediair tussen bouwpraktijk en regelgeving. Vanuit deze taak is SBK specifiek en intensief betrokken bij de ontwikkelingen rondom en uitrol van CE-markering. SBK participeert op vele fronten zowel nationaal als internationaal. Als kennisdrager ondersteunt SBK intensief overheid, bedrijfsleven en andere actoren onder de werking van de Verordening Bouwproducten. Voor velen onbekend maar in het kader van CE-markering hier expliciet benoemd, participeert SBK in het Nederlandse contactpunt bouwproducten, de module CE-markering, voert het secretariaat van het Communicatieforum CE-markering maar vertegenwoordigt ook Nederland in het Europese overleg van de Notified Bodies en adviseert bijvoorbeeld BZK over de aanwijzing van TBI’s. Dit is slechts een greep uit het omvangrijke takenpakket van SBK waarbij de rol van SBK veelal beperkt zichtbaar gemaakt wordt. Veel communicatie vindt plaats via kanalen van andere organisaties maar bezoek ook onze website www.bouwkwaliteit.nl